PREFABRICATION GOES CREATIVE


OBČIANSKA STAVBA - KREATIVITA VERZUS PREFABRIKÁCIA

1.  ROČNÍK CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽE PRE ŠTUDENTOV ARCHITEKTÚRY

Zapojte sa do súťaže a navrhnite ľubovoľnú občiansku stavbu pomocou prefabrikácie

Kreativite sa v architektúre medze nekladú pri použití prefabrikácie ani v občianskych stavbách. Výsledný koncept nemusí byť nudný a uniformný. Využite prefabrikáciu a ukážte, ako má vyzerať občianska stavba s uplatnením prefabrikovaných systémov v návrhu statického konštrukčného riešenia, s prihliadnutím na všetky aktuálne kvalitatívne aspekty súčasnej architektúry.

Využitie prefabrikácie od Peikko v občianskych stavbách

Požiadavky na projekt

Architektúra

Idea, nápad, fantázia, invencia. Filozofia a hmotovo-priestorový koncept návrhu. Rešpektovanie lokality, regionality a materiality navrhovanej architektúry. Funkcia, prevádzka a dispozičné riešenie objektu.

Prefabrikácia

Priestorová staticko-konštrukčná schéma návrhu s grafickou prezentáciou využitia prvkov prefabrikácie. Flexibilita a reverzibilita riešenia.

Lokalita

Analýza urbanistických vzťahov a zohľadnenie genia loci prostredia riešenej lokality. Návrh verejných priestorov zvoleného druhu občianskej stavby i vo vzťahu k ich hierarchii a štruktúre v území.

Udržateľnosť

Rešpektovanie súčasnej legislatívy v oblasti energetickej hospodárnosti budov. Aplikácia materiálov s nízkou zabudovanou emisnou stopou. Uplatnenie najnovších trendov riešenia TZB. Zachovanie indexu zelene a zadržiavania vody v krajine.

Čo získajú víťazné projekty

Finančné odmeny

 1. miesto    2000 EUR
 2. miesto    1200 EUR
 3. miesto      800 EUR

Ceny partnerských médií

Cena časopisu ASB
Cena SKGBC

Kontakty a odborný názor

Odborná porota je garanciou kvalitných výstupov prác. Získate nové kontaky a možnosť na lepšie uplatnenie na trhu práce.

8Dôležité termíny
Vyhlásenie súťaže, zverejnenie podmienoK                                  september 2022
Úvodná prednáška a prezentácia zadania /online/                  SEPTEMBER/OKTÓBER 2022
Odovzdanie súťažných návrhov                                 
ELEKTRONICKY                   28. apríl 2023 do 18:00 
osobne/POŠTOU              5. máj  v čase 10:00 - 14:00
tajomník ing. robert provazník, 19. poschodie karch stu bratislava alebo  podateľňa
Zasadnutie poroty                                                                                    12. máj 2023
Vyhlásenie výsledkov a výstava všetkých prác       JÚN 2023

            

Hodnotiace kritériá

 • Idea, nápad, fantázia, invencia

 • Konštrukčné riešenie a využitie prefabrikácie

 • Koncept riešenia a zdôvodnenie individuálne zvolenej formy zámeru

 • Urbanistické riešenie zvolenej lokality v danom kontexte miesta a genia loci

 • Architektonické riešenie navrhovaného objektu v kontexte zvoleného miesta

 • Dispozičné, funkčné riešenie objektu

 • Zrozumiteľnosť a grafická presvedčivosť návrhu
 • Energetický koncept zodpovedajúci štandardu A0

Odborná porota

ING. ARCH.
MATEJ GRÉBERT

Autorizovaný architekt, spoluzakladateľ ateliéru Compass architekti. Nominant Slovenskej komory architektov.

ING. ARCH.
JURAJ HANTABAL

Autorizovaný architekt, držiteľ CE ZA AR, zakladateľ ateliéru Hantabal architekti.

ING. PAVOL KUKURA, PHD.

Predseda predstavenstva Slovenskej rady pre zelené budovy, partner Manifestu 2020.

ING. SLAVOMÍR PARGÁČ

Vedúci oddelenia Customer Engineering v spoločnosti Peikko Slovakia s.r.o., statik.

ING. ARCH.
BROŇA Tarnócy

Autorizovaná architektka, dlhoročná žurnalistka, nominantka časopisu ASB.

ING. ARCH. FILIP BRÁNICKý, phD.

Autorizovaný architekt, pedagóg na KARCH STU v Bratislave.