PREFABRICATION GOES CREATIVE


BYTOVÝ DOM - KREATIVITA VERZUS PREFABRIKÁCIA

ÚVODNÝ ROČNÍK SÚŤAŽE PRE ŠTUDENTOV ARCHITEKTÚRY

KATEDRY ARCHITEKTÚRY SvF STU


Zapojte sa do súťaže a navrhnite moderný bytový dom pomocou prefabrikácie

Prefabrikácia poňatá moderne, "škandinávsky" predstavuje ideálny systém na stavbu flexibilných bytových jednotiek rýchlo, kvalitne a udržateľne, s ohľadom na životné prostredie bez toho, aby autora akokoľvek obmedzil. Využite riešenie, ktoré je u nás stále inováciou, no v Škandinávii zlatým štandardom stavebníctva.

Využitie prefabrikácie v bytových domoch

Požiadavky na projekt

Architektonický výraz a materialita

Kvalitný dizajn je pozorný k detailom. Zvoľte vhodné materiály, rozumný konštrukčný koncept a estetikou presvedčte, že uniformná výstavba je pasé.

Variabilita a
flexibilita

Počítajte s možnosťou, že nároky na bývanie sa menia. Doprajte vášmu priestoru flexibilitu a uplatnite princíp reverzibility v nájomnom bývaní.

Prefabrikácia

Prepojte architektonicky zaujímavé riešenie s prefabrikovaným systémom DELTABEAM. Umožníte rýchlejšiu výstavbu a maximalizujte suché procesy na stavbe.

Lokalita a verejný priestor

Zohľadnite urbanistické vzťahy v riešenej lokalite a navrhnite atraktívny verejný priestor bytového domu.

Nízkoenergetický koncept

Rešpektujte súčasné požiadavky z hľadiska legislatívy na energetickú náročnosť budov.

Udržateľnosť

Používajte udržateľné materiály, materiály z obnoviteľných zdrojov, recyklované materiály. .

Čo získajú víťazné projekty

Finančné odmeny

 1. cena    1200 EUR
 2. cena      800 EUR
 3. cena      600 EUR

Ceny partnerských médií

ASB 

Stavebné materiály

Kontakty a odborný názor

Odborná porota je garanciou kvalitných výstupov prác. Získate nové kontaky a možnosť na lepšie uplatnenie na trhu práce.

Dôležité termíny

Začiatok súťaže                      2. týždeň zimného semestra (39. kalendárny týždeň)
Odovzdanie prác                   31. 03. 2022 na sekretariáte KARCH, 19. poschodie
Vyhodnotenie                          máj  2022                   

Hodnotiace kritériá

 • Idea, nápad, fantázia, invencia

 • Koncept riešenia a zdôvodnenie individuálne zvolenej formy zámeru

 • Urbanistické riešenie zvolenej lokality v danom kontexte miesta a genia loci

 • Architektonické riešenie navrhovaného objektu v kontexte zvoleného miesta

 • Dispozičné, funkčné riešenie objektu

 • Konštrukčné riešenie a využitie prefabrikácie

 • Zrozumiteľnosť a grafická presvedčivosť návrhu
 • Energetický koncept zodpovedajúci štandardu A0

Odborná porota

hosť.prof. Ing. arch. 
Juraj Hermann

Autorizovaný architekt, hosťujúci profesor na KARCH SvF STU v Bratislave, viceprezident Spolku architektov Slovenska, držiteľ hlavnej ceny STAVBA ROKA 2016 za obytné veže Panorama City v Bratislave a viacerých nominácií na cenu CE.ZA.AR, Cenu Dušana Jurkoviča.


ING.ARCH. KATARÍNA 
VISKUPIČOVÁ

Autorizovaná architektka, členka predstavenstva SKA 2013 -17 a dvojnásobná držiteľka ceny CE.ZA.AR a viacnásobných nominácií v kategóriách Interiér, Bytové domy, Občianske a priemyselné stavby, čestných uznaní Fasáda roka ako aj držiteľka Ceny STAVBA ROKA.ing.arch. juraj hantabal

Autorizovaný architekt a držiteľ dvoch ocenení CE.ZA.AR v kategórii Bytové domy za nízkoenergetický bytový komplex Minergo a bytový komplex Drotárska. Svoj architektonický ateliér hantabal architekti založili spolu s manželkou v r. 2009. Vo svojej tvorbe sa venujú navrhovaniu rodinných domov, bytových budov a verejného priestoru. Zástanca minimalizmu.Ing. Pavel Nádaský, PHD.

Autorizovaný stavebný inžinier pre Dopravné stavby, Komplexné priemyselné stavby a Statiku stavieb, vedúci oddelenia Customer Engineering PEIKKO SLOVAKIA, s.r.o .2007 - 2021, Technický dozor pre kompletnú výrobu a montáž oceľovej konštrukcie oblúkového mosta APOLLO v Bratislave.  Dlhoročný pedagóg na SvF STU Bratislava, ktorý pôsobil aj na viacerých zahraničných univerzitách.


prof. Ing. VLADIMÍR Benko,
PhD. 

Predseda SKSI, autorizovaný stavebný inžinier, profesor na Katedre betónových konštrukcií a mostov SvF STU v Bratislave, Univerzitný lektor na TU vo Viedni. Autor viac ako 100 publikácií v knihách a časopisoch. Spolupracoval na viac ako 200 realizovaných projektoch na Slovensku a v zahraničí, New York WT&CC Lower Manhattan, Innsbruck IBIS Hotel, Eurovea Bratislava.


ING. PAVOL Kukura, phd. 

Autorizovaný stavebný inžinier, predseda predstavenstva Slovenskej rady pre zelené budovy, odborník v oblasti zelenej certifikácie LEED a REEM. Pôsobil ako technický riaditeľ vo viacerých zahraničných spoločnostiach (AT&T, Slovak Telekom). V súčasnosti je konateľom v spoločnosti TAW, s.r.o., ktorá v tomto období stavia jeden z prvých bytových komplexov v štandarde LEED.