PREFABRICATION GOES CREATIVE


OBČIANSKA STAVBA - KREATIVITA VERZUS PREFABRIKÁCIA

1.  ROČNÍK CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽE PRE ŠTUDENTOV ARCHITEKTÚRY

Zapojte sa do súťaže a navrhnite ľubovoľnú občiansku stavbu pomocou prefabrikácie

Kreativite sa v architektúre medze nekladú pri použití prefabrikácie ani v občianskych stavbách. Výsledný koncept nemusí byť nudný a uniformný. Využite prefabrikáciu a ukážte, ako má vyzerať občianska stavba s uplatnením prefabrikovaných systémov v návrhu statického konštrukčného riešenia, s prihliadnutím na všetky aktuálne kvalitatívne aspekty súčasnej architektúry.

Využitie prefabrikácie od Peikko v občianskych stavbách

Požiadavky na projekt

Architektúra

Idea, nápad, fantázia, invencia. Filozofia a hmotovo-priestorový koncept návrhu. Rešpektovanie lokality, regionality a materiality navrhovanej architektúry. Funkcia, prevádzka a dispozičné riešenie objektu.

Prefabrikácia

Priestorová staticko-konštrukčná schéma návrhu s grafickou prezentáciou využitia prvkov prefabrikácie. Flexibilita a reverzibilita riešenia.

Lokalita

Analýza urbanistických vzťahov a zohľadnenie genia loci prostredia riešenej lokality. Návrh verejných priestorov zvoleného druhu občianskej stavby i vo vzťahu k ich hierarchii a štruktúre v území.

Udržateľnosť

Rešpektovanie súčasnej legislatívy v oblasti energetickej hospodárnosti budov. Aplikácia materiálov s nízkou zabudovanou emisnou stopou. Uplatnenie najnovších trendov riešenia TZB. Zachovanie indexu zelene a zadržiavania vody v krajine.

Čo získajú víťazné projekty

Finančné odmeny

 1. miesto    2000 EUR
 2. miesto    1200 EUR
 3. miesto      800 EUR

Ceny partnerských médií

TBA

Kontakty a odborný názor

Odborná porota je garanciou kvalitných výstupov prác. Získate nové kontaky a možnosť na lepšie uplatnenie na trhu práce.

Dôležité termíny
Vyhlásenie súťaže, zverejnenie podmienoK                                  september 2022
Úvodná prednáška a prezentácia zadania /online/                  SEPTEMBER/OKTÓBER 2022
Odovzdanie súťažných návrhov                                 ELEKTRONICKY 10. MAREC 2023 do 16.00 
                                                                                                                            POŠTOU              17. MAREC 2023 DO 16.00
Zasadnutie poroty                                                                                    APRÍL 2023
Vyhlásenie výsledkov a výstava všetkých prác       MÁJ/JÚN 2023

            

Hodnotiace kritériá

 • Idea, nápad, fantázia, invencia

 • Konštrukčné riešenie a využitie prefabrikácie

 • Koncept riešenia a zdôvodnenie individuálne zvolenej formy zámeru

 • Urbanistické riešenie zvolenej lokality v danom kontexte miesta a genia loci

 • Architektonické riešenie navrhovaného objektu v kontexte zvoleného miesta

 • Dispozičné, funkčné riešenie objektu

 • Zrozumiteľnosť a grafická presvedčivosť návrhu
 • Energetický koncept zodpovedajúci štandardu A0

Odborná porota
zloženie odbornej poroty z radov uznávaných odborníkov bude známe v priebehu súťaže.