PREFABRICATION GOES CREATIVE


BYTOVÝ DOM - KREATIVITA VERZUS PREFABRIKÁCIA

ÚVODNÝ ROČNÍK SÚŤAŽE PRE ŠTUDENTOV ARCHITEKTÚRY

KATEDRY ARCHITEKTÚRY SvF STU


Dokumenty na stiahnutie

Čo v dokumentoch nájdete?
  • Detailné zadanie s vysvetlením
  • Harmonogram, termíny, kontakty
  • Formát, v akom projekt odovzdať
  • Hodnotiace kritériá
  • Info o autorských právach
statut_cestne vyhlasenie.pdf
Sutaz KARCH_PrefaGoesCreative.pdf