PREFABRICATION GOES CREATIVE


OBČIANSKA STAVBA - KREATIVITA VERZUS PREFABRIKÁCIA

2.  ROČNÍK CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽE PRE ŠTUDENTOV ARCHITEKTÚRY

Dokumenty na stiahnutie

Čo v dokumentoch nájdete?

  • Detailné zadanie s vysvetlením
  • Harmonogram, termíny, kontakty
  • Formát, v akom projekt odovzdať
  • Hodnotiace kritériá
  • Info o autorských právach
Štatút súťaže.pdf
Vzor čestného vyhlásenia.pdf

Informácie ku konštrukčnému riešeniu

Hrúbky nosnej konštrukcie.pdf
Sutaz KARCH_PrefaGoesCreative.pdf